ΟΦΘΑΛΜΟΡΑΜΑ 2017 – 4 Νοεμβρίου 2017

ΟΦΘΑΛΜΟΡΑΜΑ 2017 – 4 Νοεμβρίου 2017

Η επόμενη προγραμματισμένη επιστημονική εκδήλωση της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας, με τίτλο «ΟΦΘΑΛΜΟΡΑΜΑ 2017»
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017,
στο Αμφιθέατρο του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center, μεταξύ 10.00 και 17.00.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, και περιλαμβάνει την ετήσια
βιβλιογραφική ενημέρωση
σε όλους τους τομείς της Οφθαλμολογίας.

Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί η βράβευση των Ελλήνων επιτυχόντων στις εξετάσεις
για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Οφθαλμολογίας
από τον φορέα European Board of Ophthalmology (EBOD) για το έτος 2017,
με έπαινο που θα παραδώσει η ΕΟΕ στους παρισταμένους επιτυχόντες.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ειδικευόμενους και ειδικευμένους οφθαλμιάτρους,
και όπως όλες οι εκδηλώσεις της Ε..Ο.Ε., δεν έχει καμία οικονομική συμμετοχή.

http://www.eyenet.gr/post/3047