32° Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΕΦΔΧ

32° Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΕΦΔΧ

Στις 1 – 4 Μαρτίου 2018 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Hilton θα πραγματοποιηθεί το 32° Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΕΦΔΧ με τη συμμετοχή της European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) και της Egyptian Ophthalmological Society (EOS).

Στο Συνέδριο θα παραβρεθούν διακεκριμένοι οφθαλμίατροι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι συμμετέχουν σε Στρογγυλές Τράπεζες, Κλινικά Φροντιστήρια, Διαλέξεις και Πειραματικά χειρουργεία.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Σημειώνεται ότι και φέτος η παρακολούθηση των Κλινικών Φροντιστηρίων συμπεριλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο

Επισημάνσεις

- Τα Φροντιστήρια έχουν διάρκεια 40’ και έχετε στη διάθεσή σας 10’ για διευκρινιστικές ερωτήσεις
- Οι διαφάνειες θα πρέπει να είναι απαραιτήτως γραμμένες στα Αγγλικά για να γίνουν δεκτές
- Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΟΦ, οι ομιλητές υποχρεούνται στην αρχή της ομιλίας τους (στη 2η διαφάνεια μετά τον τίτλο) να αναφέρονται σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων
- Θα πρέπει να προσέρχεστε τουλάχιστον 10’ νωρίτερα στην αίθουσα
- Για την τήρηση της ροής του Προγράμματος παρακαλούμε να τηρείται αυστηρά το χρονοδιάγραμμα
- Το υλικό θα πρέπει να παραδίδεται στην τεχνική γραμματεία τουλάχιστον 2 ώρες πριν την έναρξη του Φροντιστηρίου ή από την προηγούμενη ημέρα, αν πρόκειται για πρωινές συνεδριάσεις

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΒΙΝΤΕΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ POSTER

Οι καλύτερες εργασίες – ελεύθερη ανακοίνωση, βίντεο και ηλεκτρονικό poster – θα βραβευθούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου

Επισημάνσεις

- Οι διαφάνειες θα πρέπει να είναι απαραιτήτως γραμμένες στα Αγγλικά για να γίνουν δεκτές
- Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΟΦ, οι ομιλητές υποχρεούνται στην αρχή της ομιλίας τους (στη 2η διαφάνεια μετά τον τίτλο) να αναφέρονται σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων
- Ο χρόνος κάθε ανακοίνωσης θα είναι 6 λεπτά
- Η διάρκεια των video δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 12 λεπτά
- Όλες οι παρουσιάσεις θα γίνονται με τη μορφή Power Point, από τον κεντρικό υπολογιστή κάθε αίθουσας
- Τα ηλεκτρονικά poster θα πρέπει να είναι σε μορφή Power Point και να μην υπερβαίνουν τις 8 διαφάνειες συμπεριλαμβανομένου και της διαφάνειας τίτλου
- Το υλικό θα πρέπει να παραδίδεται στην τεχνική γραμματεία τουλάχιστον 2 ώρες πριν την ανακοίνωση ή από την προηγούμενη ημέρα, αν πρόκειται για πρωινές συνεδριάσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας αξιολόγησης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, πλησίον της Γραμματείας του Συνεδρίου, αποτελεί προϋπόθεση για την παραλαβή του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.

Το πλήρες πρόγραμμα του Συνεδρίου θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://hsioirs.org/index.php/el/annualmeeting/scientificprogram